نظرات مشتریان

واقعا نسبت به بازار ارزانتر و با کیفیت تر است.

اکرم دلخواه

من از استان لرستان از پولدارک بسیار ممنونیم واسه ارسال به موقع و سریع محصولات

کریم یوسف تیر

اسمارا حرف اول را در بین برندهای داخل ایران میزنه

آنا رحیمی

من کل تابستان را با پلو شرت لیورجی گشتم ولی باوجود شستشو مکرر هیچیشون نشد واقعا با کیفیته

احمدرضا کاشانی